Rainbow page separator

V řece Bystřici byl prokázán račí mor, opatření platí půl roku

Úterý, 26. září 2023

Bystřicko / Mimořádná veterinární opatření k zabránění šíření račího moru vydaná Krajskou veterinární správou pro Kraj Vysočina začala platit v řece Bystřici na Bystřicku. Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu prokázalo původce nákazy ve vzorcích uhynulých raků. Ochranné pásmo tvoří celý úsek toku Bystřice od jejího výtoku z Domanínského rybníka po vtok do řeky Svratky. Zákaz se týká přemísťování ryb a dalších vodních živočichů z ochranného pásma do jiných vod, přičemž v odůvodněných případech může veterinární správa povolit výjimku. V ochranném pásmu je taktéž po rybolovu nezbytné provést mechanickou očistu a dezinfekci rybářského náčiní. Mimořádná veterinární opatření budou v platnosti půl roku, v lokalitě byly rozmístěny informační tabule.   

Račí mor představuje závažné a neléčitelné infekční plísňové onemocnění napadají evropské raky a způsobující jejich úhyn. Zdrojem nákazy jsou nepůvodní severoamerické druhy raků, které jsou na rozdíl od původních vůči nákaze odolné. Plíseň, která jiné živočichy neohrožuje, roste napadeným rakům na těle a do vody uvolňuje pohyblivé spory, jimiž se rozmnožuje. Ty mohou přežívat ve vodě týdny až měsíce. „K šíření choroby přispívá například vypouštění raků z akvárií do vodních toků či vypouštění ryb, které pobývaly v kontaminované vodě. Spory se mohou šířit také prostřednictvím rybářského náčiní. K přenosu stačí i voda infikovaná zoosporami či mokré předměty, například sítě, holínky a podobně,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.