Rainbow page separator

Kubík ‚svazkové‘ vody bude od ledna stát téměř 130 korun

Sobota, 4. listopadu 2023

Žďársko / Na 129,82 koruny se lidem v městech a obcích žďárského okresu sdružených ve Svazu vodovodů a kanalizací (SVAK) Žďársko od ledna vyšplhá cena za kubík vody. Je to o 6,92 koruny více, než spotřebitelé platí aktuálně, kdy je kubík vody dodávané přes žďárskou Vodárenskou akciovou společnost vyjde na 122,90 koruny (70,61 Kč vodné a 52,29 Kč stočné). V roce 2024 bude vodné činit 74,01 koruny a stočné 55,81 koruny, což zahrnuje i vyšší DPH, která se od nového roku zvýší ze současných deseti na dvanáct procent. Včetně nárůstů daně se tak spotřebitelům cena zvýší o 5,6 procenta. Navýšení má při roční spotřebě 100 kubíků za odběrné místo představovat nárůst výdajů za vodné a stočné 58 korun měsíčně.    

Odvody státu budou představovat 23,7 procenta z ceny vodného a stočného a zahrnou zejména poplatky za odběr surové a podzemní vody, za vypouštění odpadních vod, odvody na sociální a zdravotní pojištění, daně silniční, z nemovitosti a podobně. 

Náklady na provoz a údržbu vodovodů a kanalizací vodohospodářské infrastruktury byly vyčísleny na 20,7 procenta, náklady provozovatele na 27 procent. Průměrná míra zisku v ceně vodného a stočného tvoří 1,6 procenta. 

Cena za ‚svazkovou‘ vodu neustále stoupá, kupříkladu v roce 2012 spotřebitelé platili 77,70 koruny za kubík, o rok později to už bylo 88,40 koruny, v roce 2019 šlo o 99,20 koruny a v roce 2021 zaplatili 103,10 koruny.