Rainbow page separator

Průzkum má objasnit, co si lidé žijící na Stalingradě přejí

Středa, 29. května 2024

Žďár nad Sázavou / V průběhu června se uskuteční dotazovací šetření mezi obyvateli či různými komunitami lidí v okolí lokality „U Věžičky“ ve Žďáře nad Sázavou 3. Sociologicko-antropologický průzkum zajistí tým složený z odborníků z pardubické univerzity. Cílem je zjistit, co si usedlíci v lokalitě, kde žijí, přejí změnit, aby výsledky veřejného výzkumu mohly posloužit při zadání architektonického návrhu na budoucí vzhled lokality se sídlišťovou zástavbou. 

Sídliště v dnešním Žďáře nad Sázavou 3 zvané Stalingrad, které v 50. a 60. letech minulého století vzniklo pro bydlení zaměstnanců nového podniku ŽĎAS, je cenné zejména svými zdobnými prvky na fasádách domů, dnes již jejich majiteli vesměs zrestaurovanými. Zatím se nicméně sídliště nedočkalo komplexní revitalizace.