Rainbow page separator

Aktuální problémy města Žďár nad Sázavou očima Ing. Vladimíra Novotného

Čtvrtek, 20. září 2018

Žďár nad Sázavou / Aktuální problémy jsou určitě nefungující základní služby města. Po zfušovaných výběrových řízeních vedení města nefunguje úklid, údržba a ani sečení. To se po volbách musí změnit. A to bez ohledu na to, kdo usedne ve vedení města. Dlouhodobým problémem města je určitě doprava. Proto jsem rád, že Kraj Vysočina a ŘSD se domluvilo na propojce Brněnská, Jihlavská. To městu určitě pomůže. A nesmíme polevit v politickém tlaku na obchvat města.

Byla to chyba, že se vedení města jako jedno z mála v kraji přihlásilo k vyloučené lokalitě. Nyní nám to způsobuje jenom problémy. Výstavba nového azylového domu pro muže poblíž azylového domu pro matky s dětmi ještě více zatíží již tak dost zatíženou lokalitu a přenese jenom část problémů jinam. My sázíme na prevenci a především na kontrolu. Policista není určen pro hlídání parkoviště, ale pro dohled právě v takových rizikových lokalitách.

Problém není pouze kvalita vody, ale nedostatek vody vůbec. Žďár má výhodu několika vodních zdrojů, rybníků a řeky. Musíme se o vodu starat. Domluvit se na kontrole vypouštění odpadních vod nejenom ve Žďáře, ale např. Velké Dářko. To je totiž důležité prameniště. Musíme spolupracovat s povodím, se zemědělci (otázka hnojení) a dalšími. V minulosti se podařila velká investice do kanalizace Stržanov a dohoda na napojení Polničky. Ve všech dalších podobných opatřeních je potřeba pokračovat.