Rainbow page separator

Alzheimer poradna bezplatně pomáhá nemocným i pečujícím

Sobota, 5. Listopad 2016

Poliklinika Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Za půl roku činnosti vyhledaly Alzheimer poradnu v Senior Pointu ve žďárské poliklinice téměř čtyři desítky lidí. „Jedním z nejpalčivějších problémů je pro blízké nemocného přijetí nastalé situace. Těžko se smiřují s jeho stavem, když je sice fyzicky přítomen, ale jeho schopnosti ubývají, mění se jeho chování, jednání i způsob komunikace,“ přiblížila odborná pracovnice poradny Marcela Rýpalová. Ta pečujícím neposkytuje jen osobní poradenství, ale i další podporu formou telefonického či e-mailového kontaktu. „Při konzultaci můžeme pomoci pečujícímu zorientovat se v nové situaci, poradíme v otázkách sociálních dávek nebo při využití sítě pomáhajících sociálních služeb. To vše s důrazem na individuální přístup ke každé rodině. Vysvětlujeme také podstatu onemocnění, aby blízcí pochopili, proč je některý den nemocný schopný lépe spolupracovat a druhý den nikoli,“ doplnila Marcela Rýpalová.
Alzheimer poradna funguje v prostorách Senior Pointu každou první středu v měsíci od 8 do 15 hodin, v případě potřeby také každé třetí úterý v měsíci v době od 13 do 17 hodin. Na konzultaci je nutné se předem objednat na telefonních číslech 733 629 018 nebo 561 111 323, popřípadě pomocí e-mailu rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz. Poradenství může být anonymní a je poskytováno zdarma.