Rainbow page separator

Ambitu se vrátí jeho někdejší krása, doplní opravený kostel

Pátek, 11. února 2022

Žďár nad Sázavou / Restaurováním obvodového ambitu poutního kostela svatého Jana Nepomuckého bude pokračovat obnova památky zapsané za seznamu UNESCO. Její součástí se stane kromě samotného obnovení omítek venkovních a vnitřních i restaurátorská oprava povrchové štukové výzdoby klenby a doplnění barokních soch v horních částech ambitu. Farnost v rámci vyhlášené dotační výzvy evropského integrovaného regionálního operačního programu, jež podpořila i předchozí rekonstrukci kostela, žádá o dotační peníze. Práce na úpravách ambitu kolem kostela, které mají být zahájeny letos a potrvají dva roky, jsou předběžně vyčísleny na sto milionů korun.
S financováním hodlá „zámecké“ farnosti, respektive Biskupství brněnskému pomoci rovněž žďárská radnice, a to prostřednictvím programu na podporu obnovy kulturních památek a architektonicky cenných staveb na území města. Žďár podpořil žádost farnosti, jež na obnovu ambitu získá půl milionu korun z městské kasy.
Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého podle návrhu stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichla z let 1719-1722 ve stylu takzvané barokní gotiky v předchozích letech prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Veřejnosti byl výsledek prací představen loni na podzim, v letošním roce jsou v plánu oslavy spojené s 300. výročím vysvěcení svatostánku.