Rainbow page separator

Ambity na Zelené hoře rozzáří průvod se svíčkami

Čtvrtek, 10. Prosinec 2015

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Průvod se svíčkami projde v předvečer svátku svaté Lucie, tedy v sobotu 12. prosince, ambity poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Slavnost světla v ambitech začne v 17.30 hodin, předcházet jí bude mše svatá v poutním kostele, která se uskuteční o hodinu dříve.
Program pro veřejnost je v památce zapsané na seznamu UNESCO připraven i v nadcházejících vánočních dnech. V pátek 25. prosince od 14 do 17 hodin bude kostel přístupný zdarma, návštěvníci si mohou prohlédnout originální dřevěný žďárský betlém, na němž v minulých letech pracovali farníci i obyvatelé města. Komentované prohlídky kostela s průvodcem včetně prohlídky betlému jsou pak připraveny ve dnech 27. až 30. prosince, vždy od 11 do 15 hodin.