Rainbow page separator

Aranžéři vyjeli za uměním

Čtvrtek, 3. března 2022

Dne 24. února jsme se vydali, všechny ročníky oboru aranžér, na exkurzi do Havlíčkova Brodu. Navštívili jsme Galerii výtvarného umění s komen[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovanou prohlídkou aktuální výstavy manželů Karla a Emílie Tomanových s názvem ,, Rytíř a krásná paní“. Jak už samotný název prozradí jedna část výstavy byly ilustrace a grafiky Karla. Jeho oblíbeným tématem byly vojáci a vojenské uniformy his[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}torie. Ilustrace [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to byly velice pestré a krásné, vojáci a jejich pestré uniformy byly do detailu prokresleny. Ve výstavní chodbě Galerie se nacházely ale i ilustrace z běžného života tehdejší doby i leckdy komické výjevy. Druhá část výstavy představovala romantické a mystické grafické listy Emílie. Manželka Karla Tomana ve svých dílech zobrazovala s jemností etapy lidského života, někdy i detaily z přírody, které ji fascinovaly.
Poté jsme měli možnost vyzkoušet si ve výtvarné dílně techniku tisku z výšky, tedy linoryt. Do linory[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tové destičky jsme rydlem propracovali motiv, který jsme si nejprve dobře promysleli, navrhli a nakreslili na destičku. Po prorytí se na destičku nanesla tiskařská barva válečkem a otiskla se na plochu papíru. Vznikala velmi zajímavá dílka, kolikrát i k překvapení tvůrců. Ve zbývajícím čase jsme si prohlédli his[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}torické budovy a památky na Havlíčkově náměstí, kostel Nanebevzetí Panny Marie, park Budoucnosti s krásnými zákoutími a navštívili jsme obchod Maxidekor. Obchod, kde mají neskutečné množství dekoraci, potřeb pro aranžování, umělé květiny a také potřeby na velikonoční floristické tvoření.

Ač mrazivý, ale krásný slunečný den mimo ,,Žďár“ se vydařil ke spokojenosti všech!

Kolektiv vyučujících