archeologický nález
Rainbow page separator

Archeologické nálezy potvrdily vznik Nového Města

Pondělí, 8. Září 2014

Vratislavovo náměstí Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě / Nejpozději v polovině 13. století bylo podle archeologického průzkumu, který se uskutečnil v rámci rekonstrukce parku poblíž kostela svaté Kunhuty na Vratislavově náměstí, založeno Nové Město na Moravě. Výsledky průzkumu tak dokládají pravost první písemné zmínky o městě, která pochází z roku 1267, avšak v některých pramenech se uvádí, že by mohlo jít o falzum.
Archeologové v parku objevili úlomky kostí, keramiky, původní dláždění a staré mince, přičemž vznik keramiky byl odborníky datován do 13. století.
Novoměstské archeologické nálezy poputují do Muzea Vysočiny, přičemž zakonzervované budou zaneseny do centrální evidence sbírek. Poté by objevené artefakty s největší pravděpodobností mohly být převedeny do Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě.