archeologické nálezy
Rainbow page separator

Archeologové vyhodnotí nálezy z náměstí

Sobota, 12. Červenec 2014

Historická studna na náměstí Republiky, Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Více než čtyři desítky beden s artefakty si odvezli archeologové po dokončení průzkumu na žďárském náměstí Republiky. Ten vyšel celkem na 2,1 milionu korun, přičemž půl milionu z této sumy byla částka potřebná na provedení skrývky povrchů na náměstí.
Archeologové ze společnosti Pueblo nyní budou nálezy zkoumat a popisovat, později by mělo dojít k přípravě besedy pro žďárskou veřejnost.
„Máme dohodu, že nám archeologická společnost Pueblo poskytne nafocené půdorysy objevených objektů a odborníci jsou rovněž ochotni uspořádat besedu pro veřejnost o nálezech z náměstí Republiky,“ potvrdil místostarosta Žďáru nad Sázavou Ladislav Bárta s tím, že místní lidé při průzkumu náměstí o práci archeologů jevili značný zájem. Nebylo však možné uspořádat něco na způsob dne otevřených dveří, protože veškeré činnosti se odehrávaly v prostoru staveniště, kam nemá veřejnost z bezpečnostních důvodů přístup.
Jednalo se o dosud nejrozsáhlejší průzkum náměstí v historii města. „Všechny obnažené základy jsou zakreslené a nafocené. V budoucnu tak například na náměstí může stát informační panel, který archeologický průzkum a původní podobu středu města lidem přiblíží,“ dodal Bárta.