Rainbow page separator

Bagry začnou prohlubovat někdejší rybník v průmyslové zóně

Sobota, 3. září 2022

Žďár nad Sázavou / Stavební práce na revitalizaci rybníka Velký Posměch začínají. Poté, co na jaře firma, která zvítězila ve výběrovém řízení, po podpisu smlouvy vlastní práce nezahájila, žďárská radnice od smlouvy odstoupila a musela konkurz na dodavatele zakázky opakovat. Rybník tak bude obnoven později, než se původně počítalo, a také to bude o více než milion korun dražší. Vysoutěžená cena činí 6,3 milionu korun bez DPH, přičemž státní dotace pokryje 5,8 milionu.
Stavba má být dokončena do devíti měsíců. Součástí stavebních prací bude především rozšíření retenční nádrže, což je současně spojeno s průmyslovou zónou Jamská II, kde přibývají nové firmy. Vzhledem k tomu, že v dotčené lokalitě vznikají další zpevněné plochy, dešťová voda bude odtud stékat do obnoveného rybníka.