Rainbow page separator

Během podzimu v různých částech Žďáru přibudou nové stromy

Pondělí, 4. října 2021

Žďár nad Sázavou / Od poloviny října do poloviny listopadu se ve žďárských ulicích uskuteční výsadba související s projektem obnovy stromořadí. Vysazeny budou bezmála čtyři stovky dřevin v dvanácti lokalitách, a to především v ulicích Drdlova, Dolní, Jungmannova, Bezručova, Santiniho, Veselská, Zahradní, Jiřího z Poděbrad, 1. máje, Barákova, Horní a Brněnská. Půjde o listnaté stromy, hlavně jilmy, lípy, jírovce, třešně nebo duby. Součástí obnovy zeleně za zhruba 5,7 milionu korun s podporou dotace ve výši 2,5 milionu, bude i následná péče o novou výsadbu.
Druhá etapa revitalizace veřejné zeleně ve Žďáře, která je zaměřená na obnovu alejí, zahrnuje výsadbu 384 stromů, pokácení 230 a arboristické ošetření sedmi desítek dřevin. Zakázka navazuje na první etapu, jež byla provedena v roce 2018. Při ní byly rovněž pokáceny staré a nemocné či staticky nestabilní dřeviny, jiné zase odborně ošetřeny a další vysazeny v okolí hřbitova v Jamské ulici a u Horního rybníka, na hřbitově u kostela Nejsvětější Trojice, v části čtvrti Vodojem, v parku u školy v Palachově ulici, v sídlišti v ulicích Haškova a Chelčického, podél chodníku od nádraží ke ŽĎASU a v sídlišti podél ulice Neumannova.