Rainbow page separator

Benefice vynesla 150 tisíc korun pro děti s postižením

Sobota, 29. listopadu 2014

Benefice

Nové Město na Moravě / Téměř osm stovek návštěvníků přišlo na benefici novoměstské obecně prospěšné společnosti Portimo s názvem Na jedné lodi, na vlně svobody. Výtěžek charitativní akce dosáhne podle pořadatelů částky 150 tisíc korun a je určen sociálním službám a programům společnosti Portimo, zejména Rané péči, která pomáhá rodinám s malými dětmi s postižením. „Přišli mladí lidé, dospělí, děti, senioři i celé rodiny, radost máme i ze zájmu některých škol, které umožnily svým žákům a studentům zažít, co neziskové organizace vlastně dělají, jak se za dobu od listopadu 1989 rozvinuly a jak se proměnily sociální služby, které poskytují,“ uvedla Ruth Šormová, ředitelka společnosti Portimo.
„Benefici jsme chystali více než půl roku a nikdy by se nám to nepovedlo bez pomoci přátel, kteří se pro ni nadchli a s přípravami pomohli. Je vidět, že podobné komunitní akce mají smysl a objevuje ho čím dál víc lidí. Pomůže to nejen našim sociálním službám skrze výtěžek, ale obohacuje to každého, kdo se jakkoli zapojí,“ dodala Šormová.