Rainbow page separator

Beseda přiblíží možnosti domácí péče pro nevyléčitelně nemocné

Čtvrtek, 17. května 2018

Žďár nad Sázavou / Besedu pro veřejnost s názvem Nejste v tom sami aneb mýty a otázky kolem hospicové a paliativní péče na Vysočině mohou zájemci navštívit v pátek 18. května od 19 hodin ve žďárské orlovně. Pořádá ji oblastní charita, Domácí hospic Vysočina, Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy a Mladí lidovci a týká se možností zajištění péče pro vážně a nevyléčitelně nemocné lidi a podpory jejich rodinám a blízkým.
Od letošního ledna je již paliativní péče v domácích hospicích na seznamu výkonů, které proplácejí zdravotní pojišťovny. „Zařazení úhrad domácí paliativní péče je určitě krok správným směrem, bohužel ale není ještě plně akceptován všemi zdravotními pojišťovnami a zůstávají další otazníky v koncepci péče o nevyléčitelně nemocné a jejího financování. To je velký úkol pro nadcházející období,“ sdělil poslanec Vít Kaňkovský, lékař a místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví, který bude při besedě rovněž přítomen. Domnívá se, že především domácí péče o pacienty v terminálním stádiu je pro ně nejenom komfortnější, ale také ekonomicky výhodnější. „Jsem také rád, že se podařilo prosadit dlouhodobé ošetřovné, které mohou využít od 1. června ti, kteří budou doma pečovat o umírajícího,“ doplnil Kaňkovský.