Rainbow page separator

Betlémské světlo do Žďáru dorazí v sobotu 21. prosince ráno

Čtvrtek, 12. prosince 2019

Žďár nad Sázavou / V sobotu 21. prosince rychlíkem o půl osmé ve směru od Brna do Žďáru nad Sázavou dorazí Betlémské světlo. Pro světlo do Vídně se le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos brněnští skauti vypraví v sobotu 14. prosince, aby jej pak následující sobotu vlaky rozvezli po republice.

Na žďárské nádraží se pro plamínek věčného světla zapálený v betlémské jeskyni opět vydají žďárští oldskauti. Na nástupišti si od kurýrů jedoucích vlakem do Prahy připálí svoje lucerny, aby pak světlo zanesli do kostela svatého Prokopa a baziliky Nanebevzetí Panny Marie. Odtud si pak Betlémské světlo mohou zájemci odnášet domů až do Štědrého dne, případně si bude možné připálit svíčku také v některých žďárských institucích či prodejnách. Tradičně věčné světlo před svátky září například v Květince ve Veselské ulici nebo v recepci městského úřadu.

Tradice rozvážení světla vznikla v roce 1986 v Rakousku. U nás se ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to zvyk začal šířit v roce 1989, první Betlémské světlo přivezli do Československa čeští exiloví skauti z Rakouska. Plamen se z jeskyně v Betlémě každoročně letecky přesouvá právě do Rakouska, aby byl poté tamními skauty předán čekajícím skautským delegacím z různých zemí Evropy.