Rainbow page separator

Bez dotace se žďárská radnice do azylového domu nepustí

Středa, 1. března 2017

Azylová ubytovna pro muže, Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / V tomto roce nebude vypsána plánovaná dotace, kterou chtěla žďárská radnice využít například na přemístění azylového domu z Brodské ulice do ulice Dvořákova. Radnice se do výstavby takzvaného centra sociálních služeb bez dotace pouštět nebude a bez dotace nedojde ani na revitalizaci svobodárny číslo 5, která měla být přebudována na malé byty.
Na konci března bude hotová projektová dokumentace týkající se výstavby nového azylového domu, která byla právě v souvislosti s přípravou projektu situována na pozemek města do Dvořákovy ulice. Projekt chce radnice tamním obyvatelům přiblížit. Ti však již dříve vyjádřili obavu ze zvýšení počtu osob s problémovým chováním v lokalitě a požádali radnici o zvážení umístění centra jinam. Případné zahájení stavby, pokud se na ni v dalších letech podaří získat dotaci, by posléze ještě museli schválit zastupitelé.
Centrum sociálních služeb má být vybudováno v rámci strategického plánu sociálního začleňování pro období 2016 – 2019. V jeho okolí by vznikl nový kamerový bod a zázemí asistentů prevence kriminality, služby by mohly být rozšířeny o noclehárnu a denní pobytové centrum. Stavbu složenou z modulových komponentů by v případě potřeby bylo možné přesunout jinam.