Bílý lev, demolice
Rainbow page separator

Bílý lev mizí z náměstí Republiky

Pondělí, 15. Září 2014

Hotel Bílý lev Žďár nad Sázavou, demolice

Žďár nad Sázavou / Vyklízet interiér někdejšího hotelu Bílý lev, jehož zchátralé torzo „zdobí“ žďárské náměstí Republiky, začali stavební dělníci. Začátkem příštího týdne má vypuknout samotná demolice pomocí těžké techniky – nejdříve zmizí celá střecha, poté dojde na rozebrání železobetonové konstrukce vysloužilé budovy.
Stavbaři musí postupovat nanejvýš obezřetně, aby nedošlo jak k poškození okolních domů, tak i nového chodníku, který již byl v rámci probíhající rekonstrukce náměstí Republiky před Bílým lvem vybudován. Likvidace bývalého hotelu má být kompletně hotova do konce příštího měsíce, s další výstavbou na místě po zbouraném objektu jeho vlastník – společnost VHS Bohemia v dohledné době nepočítá.