Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, mateřské školy, zápisy
Rainbow page separator

Blíží se zápisy do žďárských mateřských škol

Pondělí, 7. Březen 2011

090713-zd-cmyk-skolka-zdar-zr12-0907_denik-380Žďár nad Sázavou/ Rodiče dětí, které mají v příštím školním roce 2011/2012 nastupovat do mateřské školy, by měli nyní zpozornět. Zanedlouho již totiž začnou zápisy do celkem sedmi mateřinek, které se nachází na území města Žďár nad Sázavou. Termíny byly stanoveny dva, rodiče se tedy mohou dostavit buď ve středu 20. dubna nebo ve čtvrtek 21. dubna, a to na ředitelství ve žďárské ulici Vančurova 14. Tam by měl zákonný zástupce dítěte odevzdat vyplněnou žádost o přijetí potomka do mateřské školy potvrzenou od pediatra. Dále pak potvrzení od zaměstnavatele o zaměstnání rodičů, platný průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte, rodný list potomka a v případě cizinců také doklad s povolením k trvalému pobytu na území České republiky.
Rodiče, kteří si chtějí danou mateřinku nejprve v klidu prohlédnout, mohou využít tradičního Dne otevřených dveří. Ten se letos koná ve středu 6. a ve čtvrtek 7. dubna. Tentokrát mohou rodiče přijít i se svými ratolestmi, a to nikoliv na ředitelství, ale přímo do jednotlivých mateřských škol. Tam se mohou od osmi do jedenácti hodin dopoledne dozvědět podrobnosti o zaměření, provozu a fungování konkrétní mateřinky. Školek se ve Žďáře nad Sázavou nachází celkem sedm. Stojí v ulicích Okružní, Brodská, Vančurova, Santiniho, Veselská, Vysocká a Haškova.