Rainbow page separator

Boj s kůrovcem i nadále pokračuje, záleží na vlastnících lesů

Sobota, 19. února 2022

Žďár nad Sázavou / „Příroda nám aktuálně trochu nahrává s počasím a lesy jsou stále zčásti zelené, v což jsme před pěti lety ani nedoufali. Je třeba vytrvat, a proto i nadále apelujeme na vlastníky lesů, aby aktivně bránili dalšímu šíření kůrovce,“ vyjádřil se v souvislosti s pokračující kůrovcovou kalamitou vedoucí odboru životního prostředí žďárského městského úřadu Jaroslav Doubek. Kůrovec postupuje Žďárskem od jihozápadu k severovýchodu, a protože loňský rok byl srážkově nadnormální a teplotně průměrný, prostředí pro množení kůrovce nebylo tak ideální jako v předešlých letech. Vyletěly dvě generace škůdce, v některých výše položených lokalitách pouze jedna.
Do konce března jsou vlastníci lesních porostů povinní ze svých pozemků vytěžit veškeré rozpoznatelné stromy napadené kůrovcem, asanovat je či vyvézt z lesa. „S opadávající kůrou ze stojících stromů se kůrovec dostává do hrabanky, kde rovněž zimuje. Čím více kůrovcového dříví z lesa dostaneme co nejdříve, tím méně brouků bude na jaře vyletovat. Stále je o co bojovat, značná část lesů ve vyšších polohách je ještě zelená a je naděje, že to tak může u části lesů zůstat, pokud vlastníci budou reagovat včas,“ přiblížil Jaroslav Doubek.