Rainbow page separator

Borovice na Vratislavově náměstí čeká zdravotní ošetření

Čtvrtek, 14. Duben 2016

Náměstí v Novém Městě na Moravě

Nové Město na Moravě / Přihnojení borovic, výměna mulče a zeminy či odstranění suchého jehličí z korun čeká borovice černé, které byly před třemi lety vysazeny v rámci revitalizace městské zeleně na novoměstském Vratislavově náměstí. Jejich zdravotní ošetření je nutné, protože stromy rostou v dlažbě a mají málo prostoru. Další dřeviny na náměstí aktuálně žádné zásahy nepotřebují.
Řada stromů vysazených před třemi lety stále ještě stojí u úvazků, které budou kompletně odstraněny v příštím roce. Změna čeká i lokalitu Kaplisko v okolí Třech křížů. Jak by tam měla v budoucnu vypadat zeleň, novoměstské radnici nyní pomáhají zpracovávat odborníci z Mendelovy univerzity. Přihlédnout při tom musí jak k územnímu plánu města, tak i k požadavkům Kraje Vysočina a Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, na jejímž území se místo nachází. Teprve po zapracování všech připomínek bude možné rozhodnout, v jakém rozsahu a čím bude lesní pozemek kolem Tří křížů osázen.