Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, biskupství, kostel, Zelená hora
Rainbow page separator

Brněnské biskupství požádá o navrácení kostela na Zelené hoře

Pondělí, 29. dubna 2013

zdarOrgŽďár nad Sázavou / Do konce května plánuje Biskupství brněnské podat žádost Státnímu pozemkovému úřadu o převedení kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře do majetku církve. V současné době kompletuje veškerou potřebnou dokumentaci.

Vlastníkem unikátního díla, jež bylo později zapsáno na seznam UNESCO, se stal stát v roce 1953 a postupně do kostela svatého Jana Nepomuckého inves[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toval miliony korun. Dohled nad památkou vykonává Národní památkový ústav, od začátku [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toho[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to roku se jedná o územní památkovou správu v Českých Budějovicích. V le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tošním roce se ještě o památku postará Národní památkový ústav, v příštím roce [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to už bude římskoka[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tolická církev.

Žďárská farnost plánuje chrám více otevřít poutníkům, předpokládá také spolupráci s městem. Čeká ji rovněž zrušení starého hřbi[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tova, který musí být podle závazku, jenž vznikl při zápisu památky na seznam UNESCO, zrušen nejpozději v roce 2016. „Tam se už nepohřbívá od roku 1996, kdy byl zprovozněn nový hřbi[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tov,“ doplnila žďárská starostka Dagmar Zvěřinová.