Rainbow page separator

Budoucí žďárští prvňáčci půjdou k zápisu začátkem dubna

Úterý, 2. dubna 2024

Základní škola Komenského 6 Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Na pátek 5. a sobotu 6. dubna je naplánovaný zápis dětí do prvních tříd žďárských základních škol. V pátek se mohou budoucí prvňáčci narození mezi 1. zářím 2017 a 31. srpnem 2018 se svými rodiči do škol na základě spádových obvodů vztahujících se k trvalému bydlišti dítěte dostavit v pátek v době od 14 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 11 hodin. Podrobné informace k zápisům rodiče najdou na webových stránkách jednotlivých žďárských škol. 

V totožném termínu jako zápisy do základních škol proběhnou taktéž zápisy do přípravné třídy, jež funguje při základní škole Komenského 3. Ta je prioritně určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky za předpokladu, že jejich zařazení do podobné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně se pak mohou hlásit děti, jimž byl povolen odklad povinné školní docházky.