Vysočina, vysocina, aktuality, tři králové, sbírka
Rainbow page separator

„Buďte trpěliví, i když Vás někdo odmítne,“ vzkazuje koledníkům jeden z nich

Pátek, 30. Prosinec 2011

Vysočina /Čas tříkrálové sbírky se opět blíží. Letošní tradiční sbírka proběhne v období 1.-14. ledna 2012 v České republice již po dvanácté. Všech 392 kasiček je v současné době zapečetěno a rozdáno na úřady a mezi tříkrálové asistenty, kteří působí jako prodloužená ruka hlavní koordinátorky této sbírky. Asistenti v jednotlivých lokalitách svolávají koledníky, předávají jim instrukce a dohlíží na to, aby koledování mělo co „nejhladší“ průběh.

Jedním z koledníků je pan Pavel Vávra z Velkého Meziříčí, který se v loňském roce stal rekordmanem a vykoledoval se svou skupinkou nejvyšší finanční obnos, a to     23 456 Kč. Pan Vávra, který koleduje už zhruba sedm let společně s vlastními dětmi, poskytl krátký rozhovor o svých dojmech z koledování:
Pane Vávra, kolik času strávíte koledováním? A jak takové koledování  probíhá? Na jaké místo docházíte nejraději?
S rodinou koledujeme vždy celou  sobotu a neděli a pondělí už jen v odpoledních hodinách. Celkem jsme venku zhruba  17 hodin. Zazvoníme, jakmile se otevřou dveře, tak začneme zpívat a když se někdy stane, že před námi dveře zavřou, tak jdeme dál. Nejraději se zastavujeme v rodinných domech, kde na nás čekají přívětiví lidé. Všichni se těšíme na tradiční pauzu na oběd a teplou kávu.
Vzpomínáte si na nějaký pěkný okamžik ze sbírky, který vás potěšil?
Občas nás někteří pohostinní lidé pozvou dál, abychom se ohřáli a něco pojedli a odpočali si. Jejich zájem nás potěší.
V čem je podle Vás hlavní smysl tříkrálové sbírky?
Smysl této sbírky vidím ve velmi dobrém úmyslu – pomoc těm, kteří ji potřebují. Proto bych chtěl vzkázat všem koledníkům, ať jsou velmi vytrvalí, i když je lidé odmítnou.

Tříkrálová sbírka se  každým rokem pořádá v období svátku Tří králů a navazuje tak na dávné tradice. Jaký význam mají symboly K†M†B, které koledníci píší na dveře domu o svátku lidově nazývaném „Tří králů“?
Tyto symboly znamenají zkratku latinského “Christus mansionem benedicat”, což v překladu znamená: “Kristus žehnej tomuto domu”.  Již v dávných dobách chodili koledníci převlečeni v královských kostýmech v rukou nesli dary. Radost lidem předávali králové svým přáním do nového roku, zapsáním symbolů K†M†B nad dveře domu a zpěvem tříkrálové koledy nebo písničkou od srdce. Králové mohli dostat za koledování od lidí drobné dary v podobě finančních darů, jídla či sladkostí. V současnosti dostávají koledníci od dárců  dobrovolný finanční příspěvek určený pro činnost Charity.

Autor zprávy: Michaela Mahlová