Rainbow page separator

Bystřická radnice připravuje kurzy vzdělávání pro seniory

Pátek, 28. dubna 2017

Bystřice nad Pernštejnem / Projekt především pro seniory nazvaný Bystřická univerzita třetího věku připravila bystřická radnice. Cílem je vzdělávání starších lidí, podpora jejich aktivit a mezigenerační solidarity a spolupráce. Městský úřad ve vlastní režii prozatím připravil čtyři pilotní přednášky, které se uskuteční do června. Jde o přednášku o bylinách a jarní de[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toxikaci těla, rady pro zahrádkáře v Zahradním centru Strakovo, přednášku o zachování paměti ve starším věku či prohlídku centra Eden spojenou s posezením.
Po prázdninách radnice do projektu hodlá zapojit rovněž základní školy, uměleckou školu, muzeum, knihovnu či turistické informační centrum, aby byla nabídka aktivit pro seniory větší. Šlo by například o kurzy práce s počítačem, vzdělávání v oblasti hudby, muzikoterapii, arteterapii, cvičení v tělocvičně a řadu dalších aktivit. „Chtěli bychom zorganizovat i nějaký vlastivědný zájezd, popřípadě zájezd, který bude v roce 2018 tematicky zaměřen ke 100. výročí konce 1. svě[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové války, 100. výročí vzniku samostatného Československa, osobě T. G. Masaryka a podobně,“ sdělila tajemnice bystřické radnice Eva Špatková.