Rainbow page separator

Bystřičtí usilují o náhradu za zrekvírované kostelní zvony

Čtvrtek, 16. prosince 2021

Bystřice nad Pernštejnem / Dlouhá léta se snažili zástupci Bystřice získat zpátky kostelní zvony zrekvírované v roce 1942, přičemž o čtyřech z nich věděli, že se nacházejí v Hamburku na takzvaném Hřbi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tově zvonů. V průběhu let se uskutečnilo několik pokusů je získat zpět, nicméně vždy skončily na neochotě německé strany zvony Karel, Maria, Luitgarda a zřejmě i nejmenší Pozdvihovánek vydat. Po válce se do Bystřice vrátily tři z celkem sedmi zvonů – Vavřín, Petr-Pavel a Umíráček, jejichž transport do Německa se záměrně zdržoval, takže nakonec neopustily Prahu.
Bystřická farnost před časem vyhlásila sbírku na tři nové zvony, přičemž původním záměrem bylo vybrat 1,2 milionu korun. K dispozici je zhruba polovina, nicméně cena zvonoviny značně vzrostla. Podrobné informace lze získat prostřednictvím webu farnosti www.fabys.cz. V Bystřici doufají, že se obnos potřebný pro výrobu zvonů, které ponesou jména Barbora, Václav a Cyril a Me[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toděj, podaří sehnat a do roka budou zavěšeny do věže kostela svatého Vavřince.
Původní bystřické zvony byly unikátní i svým zvukem. Před zrekvírováním bylo jednáno s brněnskou rozhlasovou společností o zařazení jejich vyzvánění do vlastivědného cyklu. K [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu však už nestačilo dojít, ale ještě před jejich odvozem se podařilo pořídit nahrávku zvonění. Zvukový záznam se dochoval a vyčištěný za pomoci moderních technologií mohou obyvatelé při některých příleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostech slyšet.