Rainbow page separator

Bývalý žďárský starosta Brychta odměny ze SATTu vracet nehodlá

Pátek, 19. Únor 2021

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Neoprávněně vyplacené odměny od městské společnosti SATT měl podle předžalobní výzvy do 9. února vrátit dlouholetý žďárský starosta a poté i místostarosta a současný zastupitel Žďáru Jaromír Brychta. Má jít o necelého tři čtvrtě milionu korun z doby, kdy byl předsedou představenstva a zároveň ve vedení města, neboť společnost SATT vyplácela odměny i po přijetí zákona o střetu zájmů, jenž od roku 2007 zakázal odměňování politiků, kteří se současně angažovali v městských společnostech. Ostatní politici zastávající funkci statutárního orgánu města a tehdy činní v orgánech SATTu, konkrétně bývalý velkomeziříčský starosta Radovan Necid, starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda, bývalý žďárský místostarosta Josef Klement a starosta Dolní Rožínky Zdeněk Horák, odměny z let 2007-2015 vrátili.
Názor Jaromíra Brychty se od rozhodnutí jeho bývalých kolegů, kteří odměny vrátili na základě dotazu a následného vyjádření ministerstva vnitra z roku 2015, liší. Jeho výklad je jiný. „Výzva mě překvapila natolik, že jsem ji předal svému právnímu zástupci, který věc bude řešit. Už v roce 2007 jsem se na tuto záležitost tázal právního oddělení Svazu měst a obcí, o čemž jsem hovořil již mnohokrát. Mám archivovaný dotaz, který jsem tehdy vznesl, i příslušnou odpověď, podle níž jsem se choval a jednal, což jsem rovněž postoupil svému právnímu zástupci. V žádném případě necítím, že jsem udělal něco nepatřičného,“ vyjádřil se Jaromír Brychta v rámci zasedání zastupitelstva.