Rainbow page separator

Čekají na kolaudaci sběrného dvora

Středa, 1. Duben 2015

Sněžné / Kolaudaci nedávno vybudovaného sběrného dvora očekávají ve Sněžném.
„S ohledem na změny oproti projektové dokumentaci, kdy zděná budova byla zrcadlově přesunuta blíž k areálu zemědělského družstva, si stavební úřad vyžádal nová stanoviska hasičů, Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, odboru životního prostředí a hygienické stanice, kde je požadována i hluková studie. Ale nejpozději od 1. května by měl sběrný dvůr začít sloužit občanům,“ vyjádřila se starostka Sněžného Anna Havlíková.
V novém sběrném dvoře budou moci lidé ukládat kovy, plasty, papír, sklo, textil, nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad, elektroodpad a také bioodpad.