Rainbow page separator

Cena vody na Žďársku vzroste o 2,70 koruny za kubík

Pondělí, 30. Listopad 2015

Kapka vody - www.photohalama.com

Žďár nad Sázavou / Ceník vodného a stočného na příští rok schválilo předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.
Spotřebitelé tak v příštím roce zaplatí na vodném 53 korun za kubík a stočném 39,60 koruny za kubík, což je dohromady 92,60 koruny. Oproti letošnímu roku se jedná o celkové navýšení o 2,70 koruny za metr krychlový vody, tedy o tři procenta. Letos cena za kubík „svazkové“ vody činí 89,90 koruny (51,20 Kč vodné + 38,70 Kč stočné).
„Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko jako příjemce dotací z Evropské unie má uzavřené smlouvy o poskytnutí dotací, jejichž součástí je závazek dodržení podmínek finanční analýzy. Ta predikuje povinný vývoj ceny vodného a stočného, kam patří i vývoj nájemného pro zajištění samofinancovatelnosti obnovy majetku vodovodů a kanalizací. Nedodržení predikce vývoje ceny může mít následky v podobě krácení dotace,“ informovala předsedkyně předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko Dagmar Zvěřinová. Podle původních rozhodnutí o poskytnutí dotací z EU byl předpokládán vývoj ceny vodného a stočného v minimální výši pět procent plus inflace. „Díky intenzivním jednáním se Státním fondem životního prostředí se podařilo projednat snížení vývoje ceny vodného a stočného na minimální výši dvě procenta plus inflace,“ dodala Zvěřinová.

Foto: www.photohalama.com