Rainbow page separator

Cenné předměty z depozitáře muzea byly dočasně uloženy jinde

Neděle, 12. Červen 2016

Nové Město na Moravě / Do náhradních prostor byl přestěhován před připravovanou rekonstrukcí střechy depozitář z půdy novoměstského Horáckého muzea. Prostor bude vybourán, aby následně mohlo dojít k obnově střechy historického objektu, která je již ve špatném stavu a kvůli zatékání by mohlo dojít nejenom k poškození cenných předmětů z depozitáře, ale i k uhnívání krovů.
Kromě prioritní rekonstrukce střechy objektu novoměstská radnice poté v muzeu chystá další stavební změny. Jde o zřízení nového výstavního místa přestavbou v půdních prostorách, vybudování výtahu i toalet pro návštěvníky, které dosud v objektu chybí. Z velké výstavní síně v prvním patře je v plánu vybudovat obřadní síň, kde se v případě potřeby budou rovněž moci konat například přednášky.