Rainbow page separator

Centrum pro léčku mrtvice podpoří čtrnáctimilionová dotace

Čtvrtek, 24. Duben 2014

Nemocnice Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě / Dotace ve výši čtrnáct milionů korun podpoří pořízení dalšího přístrojového vybavení iktového centra v novoměstské nemocnici. Specializovanému pracovišti pro zajištění akutní diagnostiky a péče o pacienty, které stihla cévní mozková příhoda, takzvaná mrtvice, byl prodloužen statut iktového centra pro celý tento rok.
Pětaosmdesát procent z dotačních peněz bude uhrazeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj a patnáct procent z rozpočtu Kraje Vysočina. Na dovybavení pracoviště bylo vyhlášeno dvanáct veřejných zakázek, přístroje budou dodány a instalovány na podzim tohoto roku. Hlavním přínosem iktového centra je zkvalitnění péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou, snížení jejich úmrtnosti a zmírnění následné invalidity.

Foto: Letecké fotografie z RC mikrokopteru