Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, Spektrum
Rainbow page separator

Centrum pro práci s uživateli drog mění název a více cílí služby pro širokou veřejnost

Sobota, 2. Červen 2012

spektrum-zdar-nad-sazavouŽďár nad Sázavou /Již více jak 15 let funguje ve Žďáře nad Sázavou Kontaktní centrum Spektrum, které pracuje s uživateli nelegálních návykových látek.

A protože fenomén drog je opředen řadou představ a mýtu, setkávají se pracovníci u veřejnosti s velmi ambivalentními postoji k celé problematice a jejich práci.

„Jsme si vědomi toho, že služby poskytované uživatelům tzv. tvrdých drog jsou částí společnosti vnímány velmi citlivě. A to často ve spojitosti klientů s kriminalitou, zahálčivým způsobem života, žitím na dávkách apod.“, uvádí Mgr. Josef Soukal, vedoucí centra. „Když se však při své práci dostáváme u klientů pod povrch toho co je běžně vidět a jak klienti působí, zjišťujeme u klientů velmi rozličné příčiny či rizikové faktory, které jejich závislosti předcházely, jako například problematická situace v rodině, traumatické zážitky, problém s osamostatněním, psychické problémy či genetické předpoklady.“ pokračuje Soukal v nastínění problematiky vzniku závislostí.

Z těchto důvodu se centrum dlouhodobě nezabývá jen řešením problémů, které jsou přímo spjaty s přímým užíváním drog ale cílí více svoji činnost na řešení spletitých problémů, které člověka vyřazují z běžného života. Služby již dlouhou dobu nenabízí jen uživatelům drog, ale i lidem z jejich blízkého okolí. Tedy rodičům, sourozencům, partnerům, známým. „Může se na nás obrátit kdokoli, kdo má jakékoliv otázky, pochybnosti či přímo problém s drogami u někoho ve svém okolí a nechce jen nečině přihlížet.“, vymezuje působení vedoucí centra.

Aby tedy zařízení nebylo vnímáno úzce jen pro uživatele drog, ale i jako poradenské pracoviště pro osoby blízké, dochází k 1.červnu 2012 k přejmenování z Kontaktního centra na Kontaktní a poradenské centrum Spektrum. „Chceme tím dát najevo, že jsme tu pro širokou veřejnost, která se na nás může osobně, e-mailově či telefonicky obracet a my takové kontakty vnímáme jako projev odvahy a odpovědnosti nestavět se k problémům s drogami zády. Drogy ve společnosti prostě jsou a nemá cenu strkat před tím hlavu do písku.“, vysvětluje Soukal. Pracovníci jsou si vědomi toho, že jde o ožehavé téma, a proto je mezi základními principy služby možnost zachování anonymity a bezplatnost. Všechny základní informace je možné najít na webových stránkách zařízení www.spektrum.kolping.cz. Zřizovatelem zařízení je Kolpingovo dílo ČR o.s., které spolu se službami primární prevence a terapeutickou komunitou pro drogové závislé poskytuje komplexní služby v této oblasti.