Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, charita
Rainbow page separator

Charita poděkuje veřejnosti

Úterý, 22. září 2009

Charita Česká republika pořádá i v letošním roce propagační a osvětovou kampaň s názvem DEN CHARITY.  Kampaň se koná v období svátku sv. Vincence – zakladatele charitního díla (tj. 27.9.). V roce 2009 připadl termín slavnosti na pátek 25. září.

Do celorepublikové akce se opět zapojuje také Oblastní charita Žďár nad Sázavou, která byla na území bývalého žďárského okresu znovuobnovena v roce 1993. Během pátečního odpoledne vyrazí na žďárské náměstí dobrovolníci Kambaly – dobrovolnického centra, aby obdarovali kolemjdoucí malou pozorností v podobě výrobků z pracovních dílen charitních zařízení a poskytli jim stručné informace o službách místní Charity.

„Smyslem celé akce není nějaká sbírka, jak by snad někdo očekával při pohledu na dobrovolníky, kteří v pátek odpoledne vyrazí do žďárských ulic, ale spíše poděkování. Rádi bychom v tento pro nás sváteční den poděkovali veřejnosti za podporu, které se nám v mnohých případech dostává.“ řekla Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

U příležitosti Dne charity byla uspořádána i výstava výrobků uživatelů služby Klubu v 9 – centra služeb pro podporu duševního zdraví v prostorách dospělého oddělení Knihovny M.J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou. K vidění, ke koupi a k potěšení budou ve dnech 21. až 29. září 2009 skleněné šperky a výrobky z keramiky a z pedigu. Prodej těchto výrobků bude v úterý 29.9. od 15.00 do 16.00 hod.

 „Rádi bychom ukázali široké veřejnosti, že duševní onemocnění neznamená ztrátu rozumových a tvůrčích schopností. Výrobky z keramiky, pedigu i šperky ze skla jsou dokladem toho, že lidé s duševním onemocněním mohou smysluplně a užitečně naplnit svůj volný čas. Zároveň bychom chtěli poukázat na některé mylné představy o duševně nemocných lidech v naší společnosti.“ řekla Mgr. Lucie Dolníčková, sociální pracovnice Klubu v 9.