charitativní akce, nemocnice, dětské oddělení
Rainbow page separator

Charitativní akce pro dětské oddělení

Středa, 13. srpna 2014

Náramky

Nové Měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to na Moravě /V sobotu 23. srpna pořádá Spolek holek Moravec charitativní akci, jejíž výtěžek bude věnován dětskému oddělení naší nemocnice. Od 14.00 hodin bude v Moravci dětské zábavné odpoledne, od 20.00 taneční zábava. Spolku holek moc děkujeme a Vás všechny srdečně zveme!

Spolek holek Moravec se věnuje i charitě a [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to např. sběrem obnošeného šatstva, které předáváme Českému červenému kříži k dalšímu využití, nebo tím, že ručně pleteme obinadla pro malomocné do Afriky a Indie. Teď jsme se ale rozhodly, že náš další charitativní počin by měl směřovat ještě někam blíž a po důkladném zvážení jsme si vybraly dětské oddělení Nemocnice v Novém Městě na Moravě. Dohodly jsme se, že chceme [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tomu[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to oddělení, které je jedinečné svojí vstřícností, ocho[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tou a profesionali[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tou, pomoci rozšířit volnočasové aktivity pro děti, které zde musí trávit kratší či delší dobu.

Z [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toho[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to důvodu vznikla myšlenka uspořádat taneční zábavu, jejíž výtěžek bude použit právě pro nákup těch[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to volnočasových aktivit, případně i dalších potřebných věcí. Zábava se bude konat 23.8. od 20 hodin na výletišti u hasičky v Moravci (v případě nepříznivého počasí jednáme o náhradním místě konání), hrát bude skupina Mara[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}ton a občerstvení bude také zajištěno. V jednání je i pří[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tomnost VIP hosta a také taneční vys[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toupení. Již odpoledne, od 14 hodin se bude na stejném místě konat zábavné odpoledne pro děti ve spolupráci s TV Stars, kteří se představí svým vys[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toupením, nebudou chybět ani nejrůznější soutěže o ceny. Po představení se v případě zájmu uskuteční au[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}togramiáda. V průběhu celého dne budou na místě ke koupi charitativní náramky – náramky, které jsme vyrobily na vlastní náklady a cena, za kterou se prodají (20,- Kč a 30,- Kč), bude opět připočtena k výslednému výtěžku pro Nemocnici. Zakoupení náramků je možné už nyní prostřednictvím objednávky na mailové adrese: spolekholekmoravec@seznam.cz

Připravil: Roman Kra[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tochvíl, Nemocnice Nové Měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to na Moravě, p. o.