Vysočina, vysocina, aktuality, charita, služba
Rainbow page separator

Charitní pečovatelská služba je dostupná v Bystřici i ve Žďáře

Pondělí, 23. dubna 2012

Vysočina /Jednu z nejdéle fungujících služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou, Charitní pečovatelskou službu, využilo v roce 2011 celkem 468 uživatelů z oblasti Bystřicka a Žďárska.Pečovatelky poskytují svoji službu ve Žďáře nad Sázavou a Bystřici nad Pernštejnem a v okolních obcích obou měst do dojezdové vzdálenosti cca 15 km. Mezi ty, kteří službu využívají patří především senioři se sníženou soběstačností, dále pak osoby, které jsou ze zdravotních důvodů odkázány na pomoc druhých při péči o sebe a svoji domácnost.

V Bystřici sídlí Charitní pečovatelská služba v Domě s pečovatelskou službou na Hornické ulici č. 643. Ve Žďáře nad Sázavou mají pečovatelky svoje zázemí na Poliklinice ve třetím patře.

„Našim posláním je pomáhat lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení nebo vážného úrazu, s péčí o ně a jejich domácnost. Našim uživatelům pomáháme s oblékáním, pohybem po bytě, pomůžeme s hygienou, zajistíme oběd i jeho podání, uklidíme, nakoupíme, vypereme, doprovodíme k lékaři nebo na úřad. Provozujeme také půjčovnu kompenzačních pomůcek. Veškerou naši činnost přizpůsobujeme podle našich možností potřebám a přáním uživatelů. Součástí naší služby je také základní sociální poradenství,“ vysvětluje Miroslav Prudký, vedoucí Charitní pečovatelské služby.

K doprovodným službám, které Charitní pečovatelská služba nabízí, patří i pedikúra, která bývá prováděna buď ve Středisku osobní hygieny právě na Hornické 643 v Bystřici nad Pernštejnem nebo v domácnosti uživatele v Bystřici nad Pernštejnem. Ve Žďáře nad Sázavou ji lze požadovat přímo v terénu, navíc pak i v okolních obcích.

Všechny tyto činnosti se řídí platným ceníkem Charitní pečovatelské služby. Vedoucí zařízení Miroslav Prudký se často setkává s tím, že někteří lidé si myslí, že je poskytování pečovatelských úkonů zdarma, ale není tomu tak.  Lidé, kteří jsou částečně nesoběstační a pečovatelskou službu potřebují, mají totiž možnost si požádat o takzvaný příspěvek na péči, který je určený právě k hrazení těchto úkonů. I se zpracováním žádostí o příspěvek na péči může zájemcům pomoci sociální pracovnice Charitní pečovatelské služby.

Zájemci, kteří by rádi Charitní pečovatelskou službu využívali, nebo jejich rodinní příslušníci se mohou obrátit na vedoucího Miroslava Prudkého na telefonu 566 551 766, 777 155 374 nebo emailu miroslav.prudky@charita.cz nebo kteroukoli pečovatelku. Pečovatelkám ze Žďáru nad Sázavou je možné volat na mob. 776 714 677.

Lenka Šustrová