Svratka, aktuality, pečovatelská služba, charita
Rainbow page separator

Charitní pečovatelská služba otevřela svoji pobočku ve Svratce

Neděle, 1. Prosinec 2013

Žďárská Charita se v letošním roce rozrostla o další pobočku Charitní pečovatelské služby. Vedení města Svratka totiž před nedávnem oslovilo Oblastní charitu Žďár nad Sázavou s žádostí o spolupráci na projektu pečovatelské služby v nově zrekonstruovaném domě s pečovatelskou službou. Nový dům vznikl rekonstrukcí prostor bývalé mateřské školky, kterou město provedlo na vlastní náklady. „Pobočka začala fungovat od září letošního roku. V nově vzniklých prostorách pomáhá pečovatelka uživatelům například s přípravou jídla, s úklidem apod.“ uvedla sociální pracovnice Charitní pečovatelské služby Dana Pospíšilová, DiS.

Posláním Charitní pečovatelské služby je pomáhat lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jsou odkázáni na pomoc druhých při péči o sebe a o svoji domácnost, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí.

K základním činnostem patří pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Cílovou skupinu tvoří senioři se sníženou soběstačností, dále osoby například po úrazech, které jsou odkázány na pomoc druhých při péči o sebe a svoji domácnost..

Autor tiskové zprávy: Miroslav Prudký