Rainbow page separator

Charitní sbírka školních potřeb a pomůcek trvá do konce září

Neděle, 12. září 2021

Žďár nad Sázavou / Až do konce září byla prodloužena sbírka školního vybavení a potřeb pro volný čas, kterou pořádá Oblastní charita Žďár nad Sázavou. Konkrétní seznam pomůcek a potřeb, kterými mohou zájemci pomoci rodinám v nouzi, je i nadále zveřejněný na webu charity www.zdar.charita.cz.
Dárce, který se rozhodne do sbírky zapojit, si konkrétní věc zarezervuje na webu v registračním formuláři a přinese do jednoho ze sběrných míst, která jsou k dispozici v Bystřici nad Pernštejnem, Radostíně nad Oslavou, Radešínské Svratce, Velkém Meziříčí a Žďáře nad Sázavou. „Často se nás lidé ptají, jakými konkrétními věcnými dary mohou pomoci. Proto jsme oslovili pracovníky služeb, jejichž pomoc směřuje k dětem, mládeži a rodinám na území okresu. Společně jsme vytvořili seznam věcí, které pomohou přímo v domácnostech, s nimiž pracujeme, anebo budou rozvíjet dovednosti a schopnosti dětí v centrech pro rodiny s dětmi nebo nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež,“ upřesnila koordinátorka sbírky Radka Čaníková.