Vysočina, vysocina, aktuality, Vánoce, dárky
Rainbow page separator

Chcete, aby váš vánoční dárek byl smysluplný? Nekupujte pozemek na Měsíci, kupte louku na Vysočině!

Středa, 7. Prosinec 2011

Vysočina /Padají na vás chmury při pohledu na hromady vánočních dárků, které jsou často k nepotřebě a během pár měsíců po nich ani pes neštěkne a úspěšně plní skládky odpadů? Rádi byste darovali něco, co má smysl? A ještě k tomu dlouhodobý?

A co takhle koupit někomu kus louky? Krásné louky plné květů, barev, broučků a žab, zkrátka plné života? Kus louky, která je domovem pro rostliny a živočichy, kteří často v naší sterilní krajině nemají moc šancí na přežití …

O takovéto louky se stará Sdružení Krajina. Každý rok je ručně poseče, trávu pohrabe, vykácí keře, které by louku postupně zadusily, zkrátka snaží se o ni starat a pečovat tak, jak to asi dříve dělal dobrý hospodář…

Možností jak tuto snahu podpořit je koupě lučního certifikátu – můžete svému bližnímu darovat možnost být symbolickým vlastníkem – jakýmsi patronem kousku louky – kousku čisté přírody …

Ten, kdo se rozhodne zanechat svoji Stopu v krajině, má i další možnosti, popsané na www.stopavkrajine.cz.  Například dětem určitě udělají radost magnetky nebo samolepky s motivy rostlin a zvířat, která se na loukách vyskytují.

Ruční kosení a úklid pokosené hmoty je základ péče o vlhké rašelinné louky stejně tak, jako tomu bylo v minulosti. Ke kosení se přidává i odstraňování náletových dřevin, obnova odvodňovacích stružek, opravy zanedbaných příjezdových komunikací a další práce, které jsou nutné k zachování původního charakteru luk.
Jde o namáhavou práci, kterou si nelze ulehčit výkonnou zemědělskou technikou,  protože ta je příliš těžká a měkký a málo únosný terén luk by poničila. Utužování půdy, spojené s použitím těžké techniky, působí nepříznivě na druhovou skladbu lučního porostu, některé rostliny, jako například vstavače, nebo rosnatky po přejezdech těžkou technikou mizí.

Důležitou podmínkou péče o původní vlhké rašelinné louky je její soustavnost. Pokud se louka ponechá třeba i jen pár let bez kosení a další údržby, ztrácí se její přírodní potenciál. Na louce se začnou prosazovat dominantní druhy, mizí drobná květena a rostliny konkurenčně méně zdatné. Návrat louky do původního dobrého stavu pak trvá delší dobu než byla doba, po kterou zůstala louka ladem.

Abychom byli schopni zajistit každoroční kosení, potřebujeme si vytvořit stabilní finanční zdroje. To se daří jen s obtížemi. Dříve jsme pravidelně čerpali prostředky ze Státního fondu životního prostředí, kde byly možné víceleté smlouvy, které dávaly větší jistotu a stabilitu. V současnosti tato možnost chybí a dostupné zdroje jako například Program péče o krajinu jsou nestabilní. Letos jsme například ještě v březnu nevěděli kolik finančních prostředků budeme mít k dispozici pro nadcházející sezónu. V takové nejistotě je obtížné sezónu naplánovat a zajistit pracovníky, kteří by kosení provedli. Každý chce znát objem prací co nejvíce dopředu, aby si případně hledal jinou práci. Nejistota nebo výpadky ve financování nabourávají léta budovaný systém, závislý na koordinaci mnoha lidí, kteří se na kosení podílejí. V případě, že dojde k výpadku financování, osvědčení spolupracovníci si najdou jinou práci a vše bude nutné budovat od začátku. Tím dojde ke škodám nejen na loukách, ale i v systému, který dává práci mnoha místním lidem.

Projekt Stopa v krajině je jedním z pokusů jak tyto výkyvy eliminovat a jak trvalou péči o louky zajistit.

Připravil: Tomáš Blažek, Sdružení Krajina, tel: 566 521 259, mobil: 777 045 586
e-mail: blazek@sdruzenikrajina.czwww.sdruzenikrajina.cz