Rainbow page separator

Chcete se vyvarovat milionovým pokutám za nedodržení GDPR?

Pondělí, 30. Duben 2018

Žďár nad Sázavou / Již 25. května vstoupí v platnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation), které se vztahuje na práci s osobními daty klientů společností v EU. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.

Nová legislativa související s GDPR přináší velkým i malým společnostem nemalé náklady na zabezpečení dat klientů a obchodních partnerů. Na společnost se tak mohou obrátit nejen klienti či obchodní partneři, kteří se cítí být poškozeni, ale hrozí i vysoké sankce od dozorových orgánů.
Nově bude muset zpracovatel ohlásit únik či ohrožení zabezpečení osobních dat Úřadu pro ochranu osobních údajů nejpozději do 72 hodin od okamžiku, kdy se o incidentu dozvěděl.

Co Vám hrozí?
I když budete na GDPR ve všech ohledech připraveni, může se stát, že Vám část osobních dat unikne a poté se vystavujete vysokým pokutám. Při porušení povinností vyplývajících z GDPR může být uložena pokuta 20 000 000 EUR nebo až 4 % ročního obratu.
Všechny níže jmenované potencionální náklady související s únikem nebo poškozením dat lze pokrýt novým pojištěním GDPR.

Krytá rizika v rámci pojištění

 • Sankce uložené dozorovým orgánem např. Úřadem na ochranu osobních údajů.
 • Skutečné/ údajné neoprávněné nakládání s osobními údaji.
 • Skutečné/ údajné neoprávněné nakládání s důvěrnými informacemi.
 • Neoprávněné zpřístupnění osobních či důvěrných informací zaměstnancem společnosti.
 • Pochybení subdodavatelské firmy pracující s osobními či důvěrnými informacemi.
 • Zničení, zkreslení či poškození osobních dat v počítačovém sytému.
 • Fyzické odcizení IT vybavení

Úhrada nákladů v rámci pojištění

 • Na právní poradenství pro jednání v rámci regulatorního řízení.
 • Na sankce uložené dozorovým orgánem např. za neoprávněné zpřístupnění či zveřejnění důvěrných informací.
 • Na přípravu oznámení o skutečném či údajném neoprávněném přístupu do systému nebo porušení předpisu o
 • ochraně osobních údajů dozorovému orgánu nebo poškozené osobě.

FAEP, s.r.o. aktuálně jediná společnost v regionu poskytující pojištění GDPR Vám poradí a pomůže jak správně pojištění nastavit pro potřeby Vaší firmy. Proto se neváhejte na nás obrátit.

FAEP, s.r.o. je nezávislá pojišťovací makléřská společnost působící na českém pojistném trhu od roku 2002.
Obsahem činnosti společnosti FAEP,s.r.o. je komplexní servis od výběru pojistitele, správy pojistných smluv, pomoc při likvidaci pojistných událostí a dalších souvisejících činností.

Kontakt:
FAEP, s.r.o.
Adresa kanceláře: U Pily 238, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO 26277573,
Web: www.faep.cz

Jiří Stix – jednatel společnosti

 • +420 604 279 007
 • jiri.stix@faep.cz

Marek Stix – specialista pojištění podnikatelských rizik

 •  +420 721 954 906
 •  marek.stix@faep.cz