chodník
Rainbow page separator

Chodci od Maršovic dojdou bezpečněji do centra

Pondělí, 11. Srpen 2014

Chodník

Nové Město na Moravě / Dobudovat chodník od místní části Nového Města Maršovice ke kulturnímu domu tak, aby chodci bezpečně došli do centra města, chtějí zástupci novoměstské radnice.
První práce v dotčené lokalitě začaly dlouho plánovanou rekonstrukcí chodníku v ulici Mírová, která vyjde na milion a čtyři sta tisíc korun. Dojde rovněž k rozšíření tamního osvětlení, bude přidáno několik nových bodů. Prodloužení se dočkají chodníky v ulicích Smetanova a Mírová, které poté naváží na komunikaci pro pěší z Maršovic.
V rámci stavebních prací souvisejících se zvýšením bezpečnosti chodců při cestě do centra města rovněž vzniknou dva nové přechody za zhruba sedm set tisíc korun. Stavební akce má být dokončena v průběhu letošního září.